Atelier Nyello lid FRIA

fria_shoutout

Ik ben verheugd jullie op de de hoogte te brengen dat ik/Atelier Nyello als lid ben aangenomen bij de Friese Vakvereniging voor Beeldende Kunstenaars - FRIA.

dinsdag 26 juli 2011


Ik ben verheugd jullie op de de hoogte te brengen dat ik/Atelier Nyello  als lid ben aangenomen bij de Friese Vakvereniging voor Beeldende Kunstenaars – FRIA.
Mij is gevraagd om op de eerstvolgende algemene ledenvergadering (november) een kleine presentatie te wilt houden over mijn werk als kunstenaar.

Wat doet FRIA?

 • Heeft als onafhankelijke kunstenaarsvereniging in de provincie Friesland een stem.
 • Bemiddelt met instanties en overheden wanneer dit nodig is om de rechten van de kunstenaars te waarborgen.
 • Archiveert stukken van haar vereniging, zodat we een overzicht hebben middels een documentatie van leden en oudleden.
 • Biedt de mogelijkheid tot uitwisseling op kunstgebied ten aanzien van zakelijke, sociale en artistieke kant van het kunstvak.
 • Organiseert jaarlijks minimaal 4 lezingen van kunstenaars voor kunstenaars.
 • Organiseert jaarlijks een buitenschilder/teken/fotodag.
 • Organiseert jaarlijks een gezamenlijk bezoek aan een expositie in binnen of buitenland.
 • Organiseert jaarlijks een groepsexpositie voor de leden op wisselende locaties, soms met thema.
 • Organiseert jaarlijks een nieuwjaarsborrel.
 • Verzorgt jaarlijks de omslag en verspreiding van een kaartenmap met daarin verzamelt de door de leden voor elkaar en promotiedoeleinden ter beschikking gestelde kaarten.
 • Heeft in de afgelopen jaren een aantal publicaties uitgegeven. In 2000 waren dit twee bescheiden boekjes over de geschiedenis van de vereniging en uitgevoerde activiteiten, taken en publicaties tot dat jaar.